Ireneusz Swatko

Ireneusz Swatko

W ramach tej pracowni prowadzone są zajęcia umuzykalniające oraz muzykoterapia, teatroterapia, wiedza o współczesnym świecie. Wszystkie formy kontaktu z muzyką i teatrem dają możliwość rozładowania napięć, pomagają w pracy nad koncentracją i podzielnością uwagi, kształtują słuch oraz wspomagają sprawność i koordynacje ruchową. Ponadto uczą się wzajemnej tolerancji i akceptacji.