WTZ Bielsk Podlaski

czwartek, 17 wrzesień 2020 12:39

Pierwsze zajęcia z instruktorem zawodu już za nami………..

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim do grona pracujących tam specjalistów  dołączył  Instruktor Zawodu.  Została nim Pani Anna Malinowska – Tomczuk.  Zadaniem instruktora zawodu będzie praca z uczestnikami nad nabywaniem kompetencji z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy tj. :

 • Wizyty wraz z uczestnikami w  Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Wspólne przeglądanie i wyszukiwanie ofert pracy w prasie i Internecie,
 • Wizyty w zakładach pracy -  poznawanie lokalnego rynku pracy,
 • Organizacja warsztatów o tematyce- skuteczna rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja,
 • Nauka pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • Przygotowywanie i uczestnictwo w Giełdach Pracy ,
 • Organizacja warsztatów i szkoleń wewnętrznych- podstawowe  informacje BHP, motywowanie do pracy, szkolenia stanowiskowe i podstawy zawodoznawstwa,
 • Patronowanie programów stażowych i praktykach zawodowych,
 • Monitorowanie zdobytego zatrudnienia,
 • Organizowanie konkursów umiejętności zawodowych ,
 • Organizowanie warsztatów rozwojowych podtrzymujących kompetencje zawodowe osób już zatrudnionych.

W ramach zajęć z instruktorem zawodu 17 września 2020r odbyło się cykliczne spotkanie  edukacyjne. Tematem przeprowadzonych zajęć były  Dokumenty aplikacyjne .  Uczestnicy oglądając przygotowaną prezentację mieli okazję  powtórzyć wiadomości na temat rodzajów dokumentów aplikacyjnych, ich budowy i specyfiki.  Po utrwaleniu wiedzy  wspólnymi siłami rozwiązywali quizy porównujące cv i list motywacyjny, a  na koniec spotkania podopieczni na bazie zdobytej wiedzy  pisali swoje przykładowe życiorysy.

Miejmy nadzieję, że posiadanie w kadrze pracowników takiego specjalisty przyczyni się do znalezienia licznych miejsc odbywania stażów  i praktyk  przez podopiecznych Warsztatu.

 

Czytany 191 razy