WTZ Bielsk Podlaski

Monika Piotrowska - Śliwińska

Monika Piotrowska - Śliwińska

kierownik

15.09.2020 r. w Bielskim Domu Kultury odbył się etap powiatowy 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w trzech kategoriach: poezji śpiewanej, teatrze jednego aktora oraz  wywiedzione ze słowa. W konkursie wziął udział uczestnik naszego Warsztatu -  Łukasz Matuszak. Zaprezentował on dwa utwory w kategorii ,,wywiedzione ze słowa”. Jeden utwór to wiersz Pani Martyny Jacewicz ,,Zakochanie”, a drugi to proza, fragment scenariusza o nazwie ,,11 Listopada” autorstwa uczestników Pracowni Doświadczenia Świata, Muzyki i Teatru. Porywająca prezentacja utworów przez naszego uczestnika spowodowała, że w swojej kategorii dostał on wyróżnienie.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim do grona pracujących tam specjalistów  dołączył  Instruktor Zawodu.  Została nim Pani Anna Malinowska – Tomczuk.  Zadaniem instruktora zawodu będzie praca z uczestnikami nad nabywaniem kompetencji z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy tj. :

 • Wizyty wraz z uczestnikami w  Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Wspólne przeglądanie i wyszukiwanie ofert pracy w prasie i Internecie,
 • Wizyty w zakładach pracy -  poznawanie lokalnego rynku pracy,
 • Organizacja warsztatów o tematyce- skuteczna rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja,
 • Nauka pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • Przygotowywanie i uczestnictwo w Giełdach Pracy ,
 • Organizacja warsztatów i szkoleń wewnętrznych- podstawowe  informacje BHP, motywowanie do pracy, szkolenia stanowiskowe i podstawy zawodoznawstwa,
 • Patronowanie programów stażowych i praktykach zawodowych,
 • Monitorowanie zdobytego zatrudnienia,
 • Organizowanie konkursów umiejętności zawodowych ,
 • Organizowanie warsztatów rozwojowych podtrzymujących kompetencje zawodowe osób już zatrudnionych.

W ramach zajęć z instruktorem zawodu 17 września 2020r odbyło się cykliczne spotkanie  edukacyjne. Tematem przeprowadzonych zajęć były  Dokumenty aplikacyjne .  Uczestnicy oglądając przygotowaną prezentację mieli okazję  powtórzyć wiadomości na temat rodzajów dokumentów aplikacyjnych, ich budowy i specyfiki.  Po utrwaleniu wiedzy  wspólnymi siłami rozwiązywali quizy porównujące cv i list motywacyjny, a  na koniec spotkania podopieczni na bazie zdobytej wiedzy  pisali swoje przykładowe życiorysy.

Miejmy nadzieję, że posiadanie w kadrze pracowników takiego specjalisty przyczyni się do znalezienia licznych miejsc odbywania stażów  i praktyk  przez podopiecznych Warsztatu.

 

 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w okresie od 01.09.2020r do 30.11.2020r realizuje projekt: „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych na 100-lecie Niepodległości Polski – edycja I”.

Projekt „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych na 100-lecie Niepodległości Polski – edycja I” powstał z myślą nie tylko o osobach niepełnosprawnych ale również o dzieciach, młodzieży oraz o osobach starszych z woj. podlaskiego, którzy jeszcze nie mieli możliwości i okazji poznania dorobku teatralnego osób niepełnosprawnych w szczególności jeżeli chodzi o rocznice patriotyczne jakim jest Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Zadanie będzie żywą lekcją historii. Zadanie przewiduje cykl zajęć warsztatów teatralnych wśród osób niepełnosprawnych przygotowujących do inauguracji spektaklu patriotycznego oraz objazdu teatralnego dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z woj. podlaskiego.

 Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

 

 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w okresie od 01.09.2020r do 30.11.2020r realizuje projekt: „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych na 100-lecie Niepodległości Polski – edycja I”.

Projekt „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych na 100-lecie Niepodległości Polski – edycja I” powstał z myślą nie tylko o osobach niepełnosprawnych ale również o dzieciach, młodzieży oraz o osobach starszych z woj. podlaskiego, którzy jeszcze nie mieli możliwości i okazji poznania dorobku teatralnego osób niepełnosprawnych w szczególności jeżeli chodzi o rocznice patriotyczne jakim jest Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Zadanie będzie żywą lekcją historii. Zadanie przewiduje cykl zajęć warsztatów teatralnych wśród osób niepełnosprawnych przygotowujących do inauguracji spektaklu patriotycznego oraz objazdu teatralnego dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z woj. podlaskiego.

 Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

piątek, 04 wrzesień 2020 09:37

Wspólna modlitwa

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim kierując się słowami  Św. Proboszcza z Ars –

„Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi.  Nawoźcie ziemię, ile chcecie, a i tak, jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co robicie, na nic. „ (Jan Maria Vianney)

nie mógł codziennej, wspólnej modlitwy wpasować w swój stały element dnia. Tym bardziej jest niezmiernie miło, że „nasza rodzina warsztatowa” ma swojego opiekuna duchowego, został nim Ks. Michał Sawicki.

Pierwsze spotkanie z uczestnikami placówki miało miejsce dnia 2 września 2020 r. podczas którego kapłan poprowadził  wspólną modlitwę  – Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Mamy nadziej, że Ks. Michał będzie czuł się dobrze w naszej małej społeczności.

 

Już zaczęły się próby Warsztatowego Teatru. Uczestnicy z chęcią przychodzą na zajęcia. Ważna jest nawet najmniejsza rola. To jest dopiero początek, ale już dużo zdążono wyćwiczyć. Na efekty w postaci spektaklów potrzeba ogrom pracy. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim z wielkim zaangażowaniem podchodzą do warsztatów teatralnych. Tematyka tegorocznego spektaklu jest bardzo ważna. Miejmy nadzieje, że poruszy młodych ludzi i ustrzeże  przed wejściem w nałogi, da nadzieje tym, którzy stykają się z uzależnieniem na co dzień. 

 

Zadnie współfinansowane ze środków Budżetu Miasta Bielsk Podlaski.

 

Już zaczęły się próby Warsztatowego Teatru. Uczestnicy z chęcią przychodzą na zajęcia. Ważna jest nawet najmniejsza rola. To jest dopiero początek, ale już dużo zdążono wyćwiczyć. Na efekty w postaci spektaklów potrzeba ogrom pracy. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim z wielkim zaangażowaniem podchodzą do warsztatów teatralnych. Tematyka tegorocznego spektaklu jest bardzo ważna. Miejmy nadzieje, że poruszy młodych ludzi i ustrzeże  przed wejściem w nałogi, da nadzieje tym, którzy stykają się z uzależnieniem na co dzień. 

 

Zadnie współfinansowane ze środków Budżetu Miasta Bielsk Podlaski.

 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w okresie od 01.08.2020r do 30.11.2020r realizuje projekt: „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych – skuteczna recepta w profilaktyce uzależnień- edycja II”.

Projekt ten to edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w wyniku działań profilaktyczno-edukacyjnych amatorskiego teatru objazdowego osób niepełnosprawnych  w sferze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii. W skład jej wchodzić będą warsztaty teatralne prezentowane będą przez osoby niepełnosprawne oraz spektakle o zabarwieniu dydaktycznym i profilaktycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych.  

Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Pierwsze Zajęcia taneczne „rehabilitacja przez taniec”

W miesiącu sierpniu w naszym warsztacie odbyły się pierwsze zajęcia taneczne, które poprowadził instruktor terapii zajęciowej z Pracowni Muzycznej w ramach projektu „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez taniec – edycja II”.

W pierwszym etapie wszyscy chętni pokazywali swoje możliwości. Profesjonalizm i zaangażowanie prowadzącego spowodowały, że nawet najtrudniejsze kroki wydawały się proste. Celem tych zajęć jest rekreacja, rehabilitacja społeczna i fizyczna w innym środowisku społecznym, a przede wszystkim integracja osób uczestniczących. Terapia tańcem jest jedną z odmian terapii ruchowej. Stosowana jest głównie w leczeniu osób chorych psychicznie, ma ona zastąpić komunikację werbalną, natomiast u  osób z niepełnosprawnością fizyczną wspomóc proces rehabilitacji ruchowej. Projekt zakończy się piknikiem.

Zadnie współfinansowane ze środków Budżetu Miasta Bielsk Podlaski.

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim we współpracy z siostrami zakonnymi z naszej Parafii kierując się pięknymi słowami  Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Moim niebem będzie dobrze czynić na ziemi”

podjął się wyzwania zorganizowania  wsparcia dla placówki misyjnej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Koudandeng, w Kamerunie.

Siostry Karmelitanki rozpoczęły posługę w Koudandeng 1 stycznia 2016roku. Od 1 września 2017 roku przejęły odpowiedzialność za przedszkole i szkołę podstawową im. Św. Mukassa. Dyrektorem została w niej S. Ida Bujak.

Warsztaty Terapii Zajęciowej już od długiego czasu przygotowywały się do tej akcji.  Działania wspierające zaczęły się od szycia plecaków do tamtejszego przedszkola i szkoły. Zorganizowana została również zbiórka pieniężna wśród pracowników, a z zebranych środków zakupiono ponad 120 par tenisówek dla tamtejszych dzieci w szkole, pampersy dla nowonarodzonych dzieci w szpitalu, w którym siostry posługują, ciepłe koce, środki ochrony osobistej, środki czystości, opatrunkowe oraz maseczki . Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przekazał również piłki do szkoły, a także koszulki dla przedszkolaków. Natomiast siostry zakonne przekazały paramenty liturgiczne i różańce do kolejnej parafii, na terenie diecezji , w której Siostry posługują.

 Zbiórka okazała się bardzo udana. Zebrano  ponad 2m³ darów , które będą wysyłane kontenerem drogą morską . W obecnym czasie pandemii , jest to jedyny sposób dostarczenia pomocy.  Szacowany czas dotarcia paczki do Kamerunu jest przewidziany na okres Świąt Bożego Narodzenia,  dlatego też uczestnicy Warsztatu jednogłośnie zdecydowali ,że w szykowanej paczce nie może zabraknąć również ozdób świątecznych powstałych w Warsztacie.

Podziękowanie należy się również Pani Monice Siecińskiej-Jaworowskiej wraz z rodziną za wsparcie naszej akcji poprzez przekazanie środków pieniężnych na transport zebranych rzeczy do Koudandeng, w Kamerunie oraz innym anonimowym darczyńcom.

Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja charytatywna z udziałem Warsztatu.