Anna Malinowska - Tomczuk

Anna Malinowska - Tomczuk

sobota, 21 lipiec 2018 14:34

Pracownia Gospodarstwa Domowego

W Pracowni Gospodarstwa Domowego uczestnicy uczą się między innymi przygotowywaniem posiłków. Nakrywają, podają do stołu i sprzątają po posiłkach. Biorą też udział w opracowywaniu jadłospisu, poznają zasady racjonalnego żywienia i dostosowują potrawy do różnych okoliczności. Uczą się też obsługi dostępnych urządzeń kuchennych.